Polityka Prywatności

Załącznik 2 – Polityka prywatności

Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają za jego zgodą wprowadzone do bazy danych sklepu internetowego energilabs.eu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest:

L4T Leszek Filipów
ul. Pośpiecha 5
44-300 Wodzisław Śląski
NIP: PL6472498306

Baza danych sklepu internetowego energilabs.eu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom/Klientom składania zamówien oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.

Baza danych sklepu internetowego energilabs.eul została stworzona w celu:

  • Nawiązania, ukształtowania treści, zmiany czy też rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)
  • Dostarczaniu (za uprzednią zgodą Użytkownika), treści dot. sklepu internetowego za pomocą „newslettera”

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do klienta poniżej wskazanym podmiotom w zależności od wyboru klienta:

  1. INPOST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 255841
  2. DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 28368

Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy, zmiamy lub usunięcia. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub skorzystać z adresu bok@energilabs.eu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym energilabs.eu.

Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

  • nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,
  • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,
  • adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu
  • numer NIP (opcjonalnie, dla firm).

Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych wymienionych powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi „newslettera” dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – email).

Sklep energilabs.eu może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez sklep energilabs.eu przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści sklepu.

Sklep energilabs.eu zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep energilabs.eu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Poniższe załączniki stanowią część Polityki prywatności:

Załącznik 1 – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Obowiązek informacyjny (art. 13 RODO)