shutterstock 1580537902 Czym są współczynniki: COP, SCOP, SPF pomp ciepła? Poradnik

Przy wyborze urządzeń grzewczych kluczową rolę odgrywa znajomość charakteryzujących je parametrów. Zrozumienie takich wskaźników jak COP (Coefficient of Performance), SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) czy SPF (Seasonal Performance Factor) jest niezbędne dla każdego profesjonalnego instalatora. Posiadając wiedzę na temat tych współczynników, instalator może skuteczniej dobrać odpowiedni model pompy ciepła do tworzonej przez siebie instalacji. W dalszej części tego poradnika omówimy między innymi, czym jest COP pompy ciepła, oraz jak należy interpretować związane z nią wskaźniki SCOP i SPF.

Współczynnik COP pompy ciepła – co oznacza i o czym nas informuje?

Rozpocznijmy nasze rozważania od zrozumienia, czym jest COP pompy ciepła. W skrócie, COP to współczynnik wydajności, określający efektywność działania pompy ciepła. Stosunek ciepła dostarczanego przez urządzenie do ilości zużytej energii elektrycznej jest podstawową miarą jej efektywności. Wartość COP pompy ciepła wyraża, ile ciepła pompa może wygenerować przy określonym zużyciu energii elektrycznej.

Formuła obliczania COP jest prosta:

COP=𝑄𝐸COP=EQ

gdzie:

  • 𝑄Q to ciepło oddane przez pompę (w dżulach),
  • 𝐸E to energia elektryczna pobrana przez pompę (w dżulach).

Wyższa wartość COP oznacza, że pompa ciepła jest bardziej efektywna, generując więcej ciepła przy tej samej ilości zużytej energii elektrycznej. Na rynku spotykamy pompy ciepła, których COP mieści się zazwyczaj w przedziale od 3,5 do 5,5. Przykładowo, wartość COP wynosząca 4 oznacza, że pompa ciepła może wytworzyć 4 kWh ciepła przy zużyciu 1 kWh energii elektrycznej. Wartość ta stanowi istotny wskaźnik efektywności pracy pompy ciepła i może być kluczowym czynnikiem przy wyborze odpowiedniego modelu.

Współczynnik SCOP pompy ciepła – co to jest?

Współczynnik SCOP pompy ciepła, czyli Sezonowy Współczynnik Wydajności Pompy Ciepła (Seasonal Coefficient Of Performance), jest wskaźnikiem, który bardziej precyzyjnie określa wydajność pracy urządzenia grzewczego w różnych warunkach pogodowych. W przeciwieństwie do współczynnika COP, SCOP uwzględnia zmienność temperatury zewnętrznej i określa efektywność pompy ciepła przez cały sezon grzewczy.

Współczynnik SCOP pompy ciepła wyraża stosunek ilości energii cieplnej wytworzonej przez urządzenie w ciągu całego sezonu grzewczego do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła i inne urządzenia pracujące w instalacji grzewczej w tym samym okresie.

Obliczenie współczynnika SCOP pompy ciepła polega na podzieleniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku i wody użytkowej (wyrażonego w kWh/rok) przez zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i inne urządzenia grzewcze w instalacji (również wyrażone w kWh/rok). Wynik tego działania stanowi wartość współczynnika SCOP pompy ciepła, który umożliwia bardziej realistyczną ocenę efektywności pracy pompy ciepła w dłuższym okresie czasu.

Współczynnik SPF pompy ciepła – co to jest?

Współczynnik SPF (Seasonal Performance Factor) pompy ciepła to istotny wskaźnik, który pozwala ocenić rzeczywiste koszty związane z eksploatacją pompy ciepła. W przeciwieństwie do innych wskaźników, SPF uwzględnia specyficzne parametry konkretnej pompy ciepła, pracującej w określonych warunkach i sezonie grzewczym.

Im wyższa wartość współczynnika SPF pompy ciepła, tym mniejsze zużycie energii elektrycznej do ogrzewania, co przekłada się na niższe rachunki za energię elektryczną przez cały rok.

Interesuje Cię sprawdzona powietrzna pompa ciepła split lub monoblok uznanej marki? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Explore More

Falownik hybrydowy – co to takiego?

76 1 Falownik hybrydowy – co to takiego?

Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, który szczegółowo omawia falownik hybrydowy – jedno z wielu innowacyjnych rozwiązań dostępnych w naszej ofercie. Chcielibyśmy przybliżyć Ci, czym dokładnie jest to rozwiązanie

Dwa falowniki w jednej instalacji – czy to możliwe?

188418 Dwa falowniki w jednej instalacji - czy to możliwe?

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej może na pierwszy rzut oka wydawać się prosta – wystarczy dokupić dodatkowe panele i podłączyć je do sieci. Jednak należy pamiętać o odpowiednim dostosowaniu pozostałych elementów instalacji,

Falowniki hybrydowy Deye – czy warto po nie sięgnąć

83 Falowniki hybrydowy Deye – czy warto po nie sięgnąć

Podczas planowania instalacji fotowoltaicznej niezwykle istotny jest odpowiedni dobór poszczególnych komponentów. Falowniki marki Deye to nowoczesne urządzenia, które cieszą się dużym uznaniem wśród instalatorów, poszukujących niezawodnych inwerterów solarnych do swoich